Ετικέτα: sympy

  • Φθίνουσα – εξαναγκασμένη ταλάντωση

    Φθίνουσα – εξαναγκασμένη ταλάντωση

    Μία μελέτη της φθίνουσας και της εξαναγκασμένης ταλάντωσης με το πακέτο SymPy της Python είναι στο github https://github.com/gpapadem/jupyterNotebooks/blob/main/Oscillations-Dumped-Driven2.ipynb

  • Jupyter Notebook για ράβδο που πέφτει μέσα σε ΟΜΠ

    Jupyter Notebook για ράβδο που πέφτει μέσα σε ΟΜΠ

    Η γλώσσα προγραμματισμού python έχει πολλά επιστημονικά πακέτα – εργαλεία που προσφέρουν απίστευτες δυνατότητες στους περιστασιακούς προγραμματιστές (εμάς)… Ένα από αυτά είναι το sympy (Symbolic python), ένα εργαλείο για συμβολικές μαθηματικές πράξεις, άλγεβρας, ανάλυσης κτλ. Με το sympy μπορείς να λύσεις αναλυτικά (συμβολικά) διαφορικές εξισώσεις, όπως π.χ. στο Mathematica. Παρακάτω είναι μία λύση της κίνησης […]