Ετικέτα: python

 • Φθίνουσα – εξαναγκασμένη ταλάντωση

  Φθίνουσα – εξαναγκασμένη ταλάντωση

  Μία μελέτη της φθίνουσας και της εξαναγκασμένης ταλάντωσης με το πακέτο SymPy της Python είναι στο github https://github.com/gpapadem/jupyterNotebooks/blob/main/Oscillations-Dumped-Driven2.ipynb

 • Πλάγια βολή με αντίσταση αέρα

  Πλάγια βολή με αντίσταση αέρα

  Σε μία πλάγια βολή επιδρά και μία δύναμη αντίστασης (σε ένα απλοποιημένο μοντέλο). Μπορούμε να λύσουμε αριθμητικά τη διαφορική εξίσωση για την ταχύτητα     και     με το odeint του πακέτου scipy της python. Εκτός από τις ενδιαφέρουσες γραφικές παραστάσεις με το matplotlib μπορούμε να δημιουργήσουμε και animation από τις λύσεις των διαφορικών […]

 • Jupyter Notebook για ράβδο που πέφτει μέσα σε ΟΜΠ

  Jupyter Notebook για ράβδο που πέφτει μέσα σε ΟΜΠ

  Η γλώσσα προγραμματισμού python έχει πολλά επιστημονικά πακέτα – εργαλεία που προσφέρουν απίστευτες δυνατότητες στους περιστασιακούς προγραμματιστές (εμάς)… Ένα από αυτά είναι το sympy (Symbolic python), ένα εργαλείο για συμβολικές μαθηματικές πράξεις, άλγεβρας, ανάλυσης κτλ. Με το sympy μπορείς να λύσεις αναλυτικά (συμβολικά) διαφορικές εξισώσεις, όπως π.χ. στο Mathematica. Παρακάτω είναι μία λύση της κίνησης […]