Ετικέτα: Φωτοηλεκτρικό φιανόμενο

  • Πείραμα φωτοηλεκτρικού φαινομένου

    Πραγματοποιώντας το πείραμα της Γ Λυκείου μετρήσαμε την τάση αποκοπής σε συνάρτηση με το μήκος κύματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας για διάφορα “χρώματα”. Παρακάτω είναι το πρόγραμμα στο jupyter-lab όπου υπολογίζουμε με την python την σταθερά του Planck και το έργο εξαγωγής του μετάλλου.