Ετικέτα: Φάσματα

  • Φάσματα στο εργαστήριο φυσικής

    Φάσματα στο φασματοσκόπιο του εργαστηρίου φυσικής, 13 Μαρτίου 2019. Με τη σειρά που φαίνονται από πάνω προς τα δεξιά: Συνεχές φάσμα εκπομπής λυχνίας πυρακτώσεως, φάσμα – γραμμικό – υδραργύρου Hg, νέου Ne και ηλίου He.