Ετικέτα: γ λυκείου

  • Φθίνουσες ταλαντώσεις – βασική θεωρία

    Σε μία φθίνουσα ταλάντωση εκτός από τη δύναμη επαναφοράς δρα και μία δύναμη απόσβεσης. Στην περίπτωση που αυτή είναι της μορφής τότε το πλάτος μειώνεται εκθετικά Στο αρχείο περιέχεται η βασική θεωρία και μία επανάληψη στις ιδιότητες των λογαρίθμων – εκθετικών συναρτήσεων. Το αρχείο χρησιμοποιήθηκε για το μάθημα εξ΄ αποστάσεως λόγω covid-19…

  • Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις – Βασική θεωρία

    Η βασική θεωρία στις εξαναγκασμένες που πρέπει να γνωρίζει ένας μαθητής της Γ Λυκείου. Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις είναι αυτές όπου στο σύστημα εκτός από τη δύναμη επαναφοράς δρα η δύναμη απόσβεσης και μία εξωτερική περιοδική δύναμη .