Ετικέτα: Γεωμετρία

  • Το πρόβλημα του Muller

    Το πρόβλημα του Muller

    Το 1471 ο Muller πρότεινε ένα σχετικά απλό πρόβλημα γεωμετρίας: Σε πιο σημείο μίας ευθείας πρέπει να σταθεί κάποιος ώστε να βλέπει ένα κατακόρυφο στύλο με τη μεγαλύτερη δυνατή γωνία; Στο pdf παρακάτω υπάρχει μία λύση με κανόνα και διαβήτη με τις βασικές γνώσεις γεωμετρίας λυκείου. MullersProblem