Επικοινωνία

Το παρόν site είναι μία προσπάθεια να δημοσιεύσω υλικό χρήσιμο στη διδασκαλία και εκμάθηση της φυσικής του λυκείου. Ότι υπάρχει εδώ μπορεί να βρεθεί και στη σελίδα μου στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο  http://users.sch.gr/gpapadem η οποία μερικές φορές είναι υπερβολικά αργή, και γι’ αυτό δύσκολη στην διαχείριση.

Ο πηγαίος κώδικας των \LaTeX αρχείων μου και των TikZ σχεδίων μέσα σε αυτές είναι ελεύθερα διαθέσιμος με GPLv3 άδεια χρήσης και δεν έχετε παρά να τον ζητήσετε…

Σχόλια και υποδείξεις είναι ευπρόσδεκτα.

Γιώργος Χ. Παπαδημητρίου
Φυσικός, MSc, PhD

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0002-2183-5168

Υ.Γ. Το βουνό της φωτογραφίας είναι η Καλάνα του Βάλτου, όπως φαίνεται από τον Άγιο Θωμά Εμπεσού Αιτωλοακαρνανίας.